بارم بندی آزمون های فیزیک دبیرستان چاپ
( 12 رأی )
دوشنبه ۰۵ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۴۱

بارم بندی جدید آزمون های میان سال، پایانی و شهریور ماه درس فیزیک و آزمایشگاه برای پایه های مختلف اندکی تغییر کرده است و بر اساس آخرین تغییرات،سهم بخش اول و دوم کتاب های فیزیک 1 و 2، از 5 - 15 به 8 - 12 تغییر یافته است.

pdf icon دریافت فایل pdf بارم بندی درس فیزیک