کمیت های اصلی و فرعی در SI PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۰

یکی از مطالب اضافه شده به کتاب های درسی پس از تغییرات، فعالیت 1-3 صفحه ی 6 کتاب فیزیک 2 و آزمایشگاه است که در آن از دانش آموزان خواسته شده کمیت های فرعی که تا کنون می شناخته اند را بر حسب کمیت های اصلی بنویسند. از آنجا که در تست های کنکور سال های اخیر، از مبحث بردار به طور مستقیم سوالی نیامده است، یکی از مطالب مهم و قابل پرسش در این فصل، نوشتن کمیت های فرعی برحسب کمیت های اصلی است.

جدول زیر شما را در این راه یاری می کند ... البته بسیار مناسب است که خودتان کمیت های فرعی را برحسب کمیت های اصلی بنویسید و نتایج را با آنچه در جدول آمده مقایسه کنید....

 
  • شفق قطبی به شکل ققنوس
  • توضیحات:

    سپتامبر گذشته در ساعت ۳:۳۰ صبح درحالی که بیشتر مردم خواب بودند و تقریبا هیچ شفق قطبی در آسمان وجود نداشت، به ناگهان آبشاری از ذرات باردار خورشید به اتمسفر زمین خورد. خوشبختانه این هنگام در ۳۰ کیلومتری شمال آیسلند یک عکاس نجومی زیر آسمان شب حضور داشت و توانست شفق قطبی قدرتمند را ثبت کند. برای لحظه‌ای شفق قطبی به شکل یک ققنوس درآمد. این ققنوس را به وضوح می‌توان در عکس دید. کوهستانی که در عکس می‌بینید «هلگافل» نام دارد و رودخانه‌ی پیش‌زمینه هم «کالدا» است. بالای کوه در قسمت سمت چپ می‌توان صورت فلکی شکارچی را دید. بالاتر هم خوشه‌ی پروین قرار دارد.

    تصویر با سایز بزرگتر را اینجا مشاهده نمایید.